Bước 1: Quý khách có thể xem sản phẩm của Việt Anh Store tạii:

Bước 2: Sau khi tham khảo sản phẩm, quý khách có thể chọn hàng, đặt hàng trực tiếp trên website hoặc:

Bước 3: Sau khi xác nhận đơn hàng của quý khách, Việt Anh Store sẽ lên đơn và thông báo đơn hàng để quý khách được biết.